En anderledes Generalforsamling

En anderledes Generalforsamling

Generalforsamling er for støvede gamle mennesker…..Bare ikke når det er i Bramsnæs Taekwondo Klub!

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i vores klub, og det er her, vi i fællesskab sætter rammerne for hvad vi vil med klubben og hvordan Klubben skal ledes.

Det er en udbredt tanke, at Generalforsamlinger er noget for støvede gamle mennesker, og at det gælder om at holde sig væk, hvis ikke man vil kapres til én af Bestyrelsesposterne.

I Bramsnæs Taekwondo Klub vil vi gerne gøre Generalforsamlingen så nærværende, relevant og hyggelig som muligt og vil derfor gerne invitere DIG til en lidt anderledes én af slagsen.

  • Det varer en halv time
  • Bestyrelsesposterne er allerede klar til bemanding med frivillige, så du går ikke hjem med en uventet post som Kasserer
  • Samtidig med at vi gennemfører Generalforsamling, hygger vi os med en lækker pizza buffet.
  • Efter Generalforsamlingen, er der mulighed for at blive hængende til røverhistorier fra de varme lande

VI håber at ovenstående kan give alle lyst til at deltage i Generalforsamlingen.
Som en lille appetitvækker, kan jeg løfte sløret for, at vi blandt andet vil præsentere Jer for nogle ret så spændende planer for 2014.

Generalforsamlingen finder sted den:
26. marts 2014 klokken fra 19:15 til 19:45

Vi slutter træningen lidt tidligere, og mødes i cafeteriet i Bramsnæsvighallen, hvor vi serverer Pizza og noget at drikke

Dagsorden (ja det lyder kedeligt, men bare vent og se)

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kasserens beretning og aflæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår kontingentet fastholdes uændret
6. Godkendelse af budget
7. Valg af Bestyrelse
a.Valg af Formand (ulige år) Flemming Rolander fortsætter og er først på valg næste år
b.Valg af næstformand (lige år) Lars Wagner stiller op til genvalg
c. Valg af kasserer (lige år) Dick Liboriussen stiller op til genvalg
d.Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (hvert år) Palle Dam og Camilla Dam stiller op til genvalg
B. Valg af revisor (hvert år) Mette Madsen stiller op til genvalg
9. Eventuelt

(Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen)

VI regner med at I alle sammen kommer, og hjælper os med at fortære en masse Pizza, samt få en hurtig og hyggelig Generalforsamling.

På Bestyrelsens vegne

Flemming Rolander
Kwan Chang – Bramsnæs Taekwondo Klub