Persondatapolitik for Kwan Chang – Bramsnæs Taekwondo Klub

Bramsnæs Taekwono Klub (herefter BTK) er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af BTK og de services foreningen tilbyder, og tilstræber, at du føler dig tryg ved BTK’s behandling af dine personoplysninger. BTK behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning. Afgivelse af oplysninger til  BTK deles i afgrænset omfang med  Dansk Taekwondo Forbund for at opnå licens i forbundet.

1. Hvornår indsamler og anvender BTK  dine personoplysninger

BTK  indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

  1. Når du indmelder dig som medlem af BTK eller udøver medlemsaktiviteter.
  2. Ved tilmelding til konkurrencer, lejre eller andre lejlighedvise arrangementer i relation til BTK.

Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud samt for at kunne modtage til- og frameldinger til aktiviteter og arrangementer gennem digitale medier under administration af BTK. I denne forbindelse indsamler BTK alene nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, bæltegrad og emailadresse.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, tilmelding til et arrangement, tilmelding til nyhedsbrev/SMS service eller oprettelse af en aftale relateret til BTK.

2.Hvornår videregiver BTK dine personoplysninger

BTK  kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:

  • Leverandører som BTK samarbejder med for at yde services til dig i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller din brug af BTK for eksempel leverandører af services, tjenester og support (inklusiv når dette relaterer sig til medlemstilbud), herunder Dansk Taekwondo Forbund, Danmarks Idrætsforbund, nuværende eller fremtidige leverandører af sportsbeklædning, kommunal administration i forhold til medlemstilskud samt udbydere af online stævneadministrationssystemer.
  • Hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos BTK.

3. Hvordan beskytter BTK dine personoplysninger

BTK  har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. BTK’s sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og BTK kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå BTK’s sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

4. Hvilke rettigheder har du

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som BTK opbevarer og  behandler om dig, kan du rette henvendelse til kwanchang@kwanchang.dk eller telefonnummer +45 2159 8361.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger BTK opbevarer eller behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode BTK om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos BTK er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i BTK’s indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes. I så fald, kan BTK og associerede forbund og serviceleverandører muligvis ikke tilbyde dig de services, der fremgår af aftalen.

5. Hvor længe opbevarer BTK dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse

Hos BTK gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom administration af dit medlemskab af BTK), eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt vi som dataansvarlig (BTK) og databehandler (forbund og leverandører som beskrevet under pkt. 2) af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.

6. Hvad sker der, når BTK ændrer denne persondatapolitik

BTK opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at vi præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at BTK løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver BTK dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte BTK på kwanchang@kwanchang.dk.

7. Henvendelser og spørgsmål

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:

Kwan Chang – Bramsnæs Taekwondo Klub
kwanchang@kwanchang.dk
+45 2159 8361

8. Versionshistorik

Version

Dato

Aktivitet/opdatering

Editør

0.9

01-08-2018

Oprettelse af dokument. Sendt til godkendelse hos Betyrelse før distribution til medlemmer

Flemming Rolander

1.0

01-09-2018

Personadatapolitik udgivet

Flemming Rolander