Fællesspisning, Generalforsamling og Sommerlejrsnak

Fællesspisning, Generalforsamling og Sommerlejrsnak

moedeDet behøver ikke være kedeligt at holde møde

I lighed med sidste år, afholder vi en lidt utraditionel Generalforsamling i Bramsnæs Taekwondo Klub. Målet er, at Generalforsamlingen i vores forening, ikke skal opfattes som en kedelig formalitet.
Derimod er det en årlig event, som alle medlemmer kan deltage i og både beretninger, regnskab og budget bliver fremlagt så alle forstår og kan tage stilling til det.

 • Dato og Tid
  Onsdag den 25. Marts 2015 klokken 17:30 – 19:00
  (Træning denne onsdag er aflyst)
 • Sted
  Cafeteriet i Bramsnæsvig Hallen
 • Tilmelding
  Via formularen nederst på denne side senest mandag den 23. marts 2015

Generalforsamlingen forventes ikke at tage mere end 30 minutter. Herefter er der pizza og sodavand til alle fremmødte. Mens vi nyder pizza’erne, præsenterer vi de foreløbige planer for deltagelse i årets sommerlejr i Brande. Der vil således være rig mulighed for at høre mere om hvad sommerlejr er for noget og hvordan vi planlægger vores tur.

Klubbens vedtægter finder du her

Dagsorden:

1. Valg af dirigentpizza_nice
2. Formandens beretning
3. Kasserens beretning af aflæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
(fremsendes til kwanchang@kwanchang.dk senest 17. marts 2015)
5. Fastsættelse af kontingent
(Bestyrelsen foreslår fastholdelse af 70 kr månedligt)
6. Godkendelse af budget
7. Valg af Bestyrelse
a. Valg af Formand
(ulige år – Flemming Rolander modtager genvalg)
b. Valg af næstformand (lige år )
c. Valg af kasserer (lige år)
d. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
(hvert år – Camilla Dam og Palle Dam modtager genvalg )
8. Valg af revisor
(hvert år – Mette Madsen modtager genvalg)
9. Eventuelt
(Sommerlejr 2015 drøftes efter Generalforsamling)

Vi regner med at se Jer alle sammen til en hyggelig aften. Husk, at det er på Generalforsamlingen, at du som medlem har mulighed for at påvirke styringen af vores klub.
Regnskab og Budget udsendes i ugen op til Generalforsamlingen.

De bedste hilsner
Bestyrelsen i Bramsnæs Taekwondo Klub