Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

Vær med til at sætte dit præg på vores Klub!

Et nyt år er begyndt og vi skal igen holde Generalforsamling i Bramsnæs Taekwondo Klub. Sidste år holdt vi Forsamlingen online og tænkte måske at det var en lidt spøjs engangsforestilling. Som I alle ved, så er det imidlertid endnu ikke muligt at vi samles fysisk, og vi afholder derfor, endnu en gang, Online Generalforsamling.

Vi vælger at gennemføre online, fordi vi på nuværende tidspunkt ikke har nogen indikation af, hvornår vi igen kan samles indendørs i foreningsregi, for en stor nok forsamling, til at kunne gennemføre med fælles træning, pizza og røverhistorier, som jo ellers kendetegner vores Generalforsamlinger.

Derudover har vores nuværende Formand Lars Wagner, for en rum tid siden, meddelt, at han ikke ønsker at fortsætte som Formand, da han slet og ret har mistet lysten. Det vil vi naturligvis gerne respektere og løse ham fra hans opgaver så hurtigt som muligt. Af praktiske årsager har vi reelt allerede taget de første step, men i forhold til en mere formel afløsning, er Generalforsamlingen det mest oplagte tidspunkt. Og for ikke at trække dén formalitet ud, har vi givet hinanden håndslag på en hurtig afholdelse af Generalforsamlingen.

Når dét så er sagt, så gik det faktisk ganske udemærket sidste år, så vi er ikke bekymret for at gøre det igen. Det håber vi at I alle sammen vil bakke op om og deltage i en times online arrangement som vi dette år afvikler på Microsoft Teams. Ingen installation er nødvendig, da deltagelse kan ske direkte i en browser.

Dato og Tid:

25. februar 2021 fra klokken 19:00 til 20:15

Link til deltagelse:

Fremsendes til alle medlemmer som ikke er i kontingentrestance via mail

Dagsorden til Generalforsamling:

(Bare rolig – vi har forberedt os, så ingen bliver valgt ind i Bestyrelsen mod deres vilje. Du kan derfor trygt deltage uden at risikere at ende op med en uønsket opgave)

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kasserens beretning af aflæggelse af regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af budget
 7. Valg af Bestyrelse
  1. Valg af Formand (ulige år)
  2. Valg af næstformand (lige år)
  3. Valg af kasserer (lige år)
  4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (hvert år)
 8. Valg af revisor (hvert år)
 9. Eventuelt

Link til klubbens vedtægter

Indkomne forslag distribueres til alle stemmeberettigede medlemmer, forud for Generalforsamlingen.